Nowości  Futurologia    
 


Futurologia.pl > Futurologia

Futurologia

Futurologia to nauka zajmująca się rozważaniami o przyszłości.

Termin futurologia (od łac. futurus - przyszły, i grec. logos - słowo, nauka) wprowadził w 1943 roku Ossip K. Flechtheim.

Technologie przyszłości:

Futurologia.pl na serwisach społecznościowych: